Monday, January 31, 2011

metode dalam mencegah kemungkaran...


Beberapa methode telah dilaksanakan oleh Rasulullah S.A.W berdasarkan garis panduan yang dibekalkan oleh Allah SWT sebagaimana dimukilkan dalam Al-Qur’an.

                                  *          Metode hikmah

-          Kamus Lisan al- ‘Arab’ : seorang yang faham dengan cara melakukan sesuatu dan mempunyai kepakaran serta kemahiran.
-          Abu A’ala al-Maududi : sesuatu yg btul diletakkan dalam keadaan yang sesuai mengikut masa dan tempat.
-          Kebijaksanaan atau ‘wisdom’.

Konsep Hikmah dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:
a.      Hikmah dalam erti kemampuan memilih waktu untuk berbicara dalam komunikasi.
b.      Hikmah menguasai pemikiran dan jiwa masyarakat.
c.       Hikmah dalam berkomunikasi atau kemahiran berkomunikasi.

                                  *          Nasihat Yang Baik..

-          Bererti  memberi peringatan, amaran, khabar gembira, janji, dan ancaman.
-          Nasihat yang patut disampaikan oleh komunikator terbahagi kepada dua. Pertama, mengajar (ta’lim) dan kedua mendidik (tarbiyah).

                                  *          Bermujahadalah (berdebat) dengan cara yang baik.

-          Para komunikator mesti berbincang dengan cara yang baik terutama ketika berhadapan dengan orang-orang yang memerlukan dalil dan bukti yang membuatkan mereka cinta kepada kebaikkan dan kebenaran.  

No comments:

Post a Comment