Saturday, January 29, 2011

Pengertian komunikasi islam…

  • Pengertian komunikasi menurut islam ialah proses dalam menyampaikan utusan kepada seseorang atau masyarakat untuk dijadikan milik bersama tentang maklumat, pengetahuan, kemahiran, sikap dan kepercayaan berlandaskan syariat islam..
  • Komunikasi islam merupakan komunikasi yang berasaskan bimbingan wahyu dan sunnah Rasulullah S.A.W atau dengan kata lain al-quran sebagai ajaran komunikasi, As-sunnah sebagai amali atau praktikal atau model operasi dan ulamak-ulamak merupakan penerus pengembangan model komunikasi Rasulullah S.A.W dan Al-quran dari masa ke semasa melalui proses ijtihad dan prinsip dalil qat’i..

No comments:

Post a Comment