Sunday, January 30, 2011

Sumber Rujukan Komunikasi Islam...


·         Al-Quran sebagai ajaran komunikasi.
·         As- Sunnah sebagai Amali atau praktikal atau model operasi.
·         Ulamak-ulamak merupakan penerus pengembangan model komunikasi Rasulullah S.AW dan Al-Quran dari masa ke semasa melalui proses ijtihad dan prinsip dalil qat’i.

No comments:

Post a Comment