Tuesday, February 1, 2011

Etika Komunikasi Islam....


Lima saranan dalam al- Qur’an berkaitan dengan etika komunikasi islam :

a)    Qaulan sadida ( al- Nisa’: 9)
·         Informasi haruslah disampaikan dengan jujur dan benar tanpa dibuat-buat, tidak menambah atau mengurangi isi berita.

b)    Qaulan ma’rufa (al- Nisa’: 5)
·         Menyeru kepada kebenaran dan kebaikan.

c)     Qaulan baligha (al- Nisa’: 63)
·         Informasi hendaklah berupa kata-kata yang mampu membekas pada jiwa seseorang.

d)    Qaulan maisura (al- Isra’: 28 )
·         Infomasi yang disampaikan hendaklah merupakan ucapan yang layak dan baik untuk dibicarakan.

e)     Qaulan karima (al- Isra’: 23)
·         Infomasi haruslah berupa perkataan-perkataan yang mulia. Termasuklah menjauhkan diri daripada mengumpat, mengeji, membuat fitnah, mengadu domba, bongkak, sombong dan takbur.
No comments:

Post a Comment