Sunday, January 30, 2011

Bentuk Komunikasi Islam...


Ø  Komunikasi dengan Allah..
·         Komunikasi yang paling tinggi darjat dan yang paling mulia dalam amalan manusia.
·         Dilakukan dalam bentuk vertikal dan secara terus menerus.

Ø  Komunikasi dengan sesama manusia.
·         Berlaku dalam bentuk yang luas mencakupi pelbagai aktiviti dalam kehidupan.
·         Dilakukan dengan cara individu dengan individu,individu dengan kumpulan dan komunikasi antara kumpulan.

Ø  Komunikasi dengan diri sendiri.
·         Dilakukan melalui bercakap-cakap dengan diri sendiri .
·         Berlaku melalui proses berfikir, menghisab diri, atau muhasabah diri.

Ø  Komunikasi manusia dengan alam sekitar.
·         Dilakukan oleh umat islam sesuai dengan fungsi manusia menurut islam sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi.
·         Komunikasi dengan alam sekitar adalah untuk kepentingan bersama iaitu untuk memenuhi keperluan manusia dan untuk menjaga kelestarian alam.


No comments:

Post a Comment